Läs, spring och berätta

Läs, spring och berätta

 

Uppgift: 

Diktera/beskriva något för varandra. En elev springer iväg för att t.ex. läsa en text eller titta på en bild. Eleven springer sen tillbaka och använder informationen som hen har för att lösa uppgiften tillsammans med kompisen/kompisarna. Uppgiften kan t.ex. vara att rita enligt beskrivning, svara på läsförståelsefrågor, etc.

Innehåll:

Det kan handla om valfritt ämne, t.ex. kläder, utseende, färger, siffror. Möjligheterna är många!

Förmågor: 

Prata, läsa, lyssna

Årskurs: Alla

Material: Texter/bilder, vita papper och pennor 

Förberedelsetid: Bara några minuter för att placera ut texter/bilder/papper. När man en gång har skapat uppgifterna (texter, bilder, sifferserier etc.), kan de återanvändas många gånger. De brukar inte behöva lamineras.

Gruppering: 

Uppgiften genomförs i par eller mindre grupp

Gör så här:

-På en sida av klassrummet, på väggen eller på ett bord, finns en text, bild eller en serie siffror. 

– En elev (Alex)står bredvid texten/bilden/sifferserien. 

-På andra sidan av klassrummet ligger ett vitt papper och den andra eleven (Jamie) sitter framför det vita pappret. 

-När läraren säger till läser Alex den första meningen (eller tittar på bilden/första numret i raden) och springer till Jamie. Alex berättar för Jamie vad hen ska skriva/rita och han följer instruktionerna. 

-Anna springer tillbaka till texten och läser nästa mening i texten och så vidare tills Jamie har skrivit hela texten (ritat bilden/skrivit raden med siffror i rätt ordning).

– Alla eleverna spelar samtidigt. 

– Det är en bra idé att ha olika texter/bilder för varje par, så blir det en större utmaning eftersom de inte kan lyssna/kika på kompisen bredvid. Om du vill spara tid, använd de färdiga exempel som finns bifogade.

– Det är också möjligt att genomföra aktiviteten i mindre grupp istället för i par. Då skriver/ritar en person och 2-3 elever springer fram och tillbaka.

Tips: : Om alla grupper har samma bild/text kan läraren förklara att eleverna måste prata tyst med varandra, så att informationen inte sprids till de andra grupperna. Bonus: det blir lugnare i klassrummet.

Ladda när PDF och exempel texter här: Läs, spring och berätta

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vad saknas?
Levande alfabet
Ballongfest