Vad är Språklycka?

Språket är något organiskt. När jag pratar, ger jag något som kommer från min kropp och som tas emot av en annan persons kropp. Språket är i kroppen. Språket påverkar kropparna genom att det används för att skapa och förhandla identitet. Det är språket själv och berättelser som skapar vår verklighet. Genom språket ser vi och får andra att se. Vi kommunicerar och skapar ett gemensamt utrymme där livet utspelar sig. Språket är levande och det är en resurs som både kan användas för att befästa stereotyper och för att utmana dem. Språk betyder möjligheter, och just nu tror vi att den svenska skolan behöver öppna upp sig för nya möjligheter.

Och lycka? Vi mår bra och känner lycka när vi rör på oss, när vi uttrycker oss och när vi lyckas skapa sociala relationer som fungerar. 

I grundskolan och på gymnasiet är vi bra på att fokusera på de språkliga delarna, men ibland kanske det saknas engagemang, glädje och rörelse. Men det behöver inte vara så. Vår idé är att implementera olika strategier i klassrummet som gör att lektionerna får eleverna att må bättre. Att känna sin egen språklycka.