Vad erbjuder vi?

Nu vill vi dela våra idéer och strategier med dig. Det handlar om våra egna skapelser men också om klassiska aktiviteter eller idéer från olika källor som vi har anpassat till den svenska skolan.  Vi kommer regelbundet att publicera aktiviteter och idéer som är färdiga att använda och som ska hjälpa dig att främja: 

  • Rörelse i klassrummet som rutin (med bibehållen ordning och respekt)
  • Mer samarbete och bättre sociala relationer
  • Glädje i klassrummet.
  • Engagemang och elevinflytande