Våra pedagogiska och etiska principer


Som alla andra lärare i Sverige, jobbar vi utifrån läroplanen och använder oss av läromedel, en pedagogisk planering, en veckoplanering, prov, diagnoser, m.m. Vi fokuserar på att alla pedagogiska moment ska anpassas utifrån eleverna, och inte tvärtom.

Eleverna är olika och har olika utgångspunkter, egenskaper, förväntningar och behov. Enligt vår erfarenhet finns dock vissa punkter som är gemensamma för nästan alla elever:

  • Eleverna sitter ner för mycket och behöver röra på sig mer 
  • Många elever mår inte så bra och saknar självförtroende att själva använda språket
  • I dagens samhälle har många ungdomar svårt att skapa sociala relationer i skolan

I vår undervisning försöker vi att främja jämlikhet och jämställdhet för att skapa trygghet och delaktighet.Dessutom försöker vi reflektera kring intersektionalitetet, alltså hur klass, ursprung, kön, m.m. kan påverka en elevs upplevelse av gruppen och enskilda aktiviteter.